Video.PreLovca.sk je internetový video portál o poľovníctve, rybárstve a prírode. Cieľom video portálu je, aby si v rámci neho ľudia prezerali zaujímavé videá a taktiež aby sa podelili s ostatnými o svoje video zážitky. Budeme samozrejme radi, ak sa v rámci video portálu budú vyjadrovať aj odborníci. Informácie zverejňované na Video.PreLovca.sk nie sú garantované a nemusia byť odborne podložené. Za ich obsah vždy zodpovedá príslušný autor a nie prevádzkovateľ portálu Video.PreLovca.sk. Prosím nezamieňajte si video portál s poradňou.

Užívateľ po nahratí video prostredníctvom rozhrania na Video.PreLovca.sk súhlasí zo zverejnením videa na všetkých webových projektoch prelovca.sk vrátane jej všetkých subdomén a partnerských webov a taktiež vyjadruje súhlas zo zverejnením videa na kanáloch sociálnych sieti ako Facebook, Instagram, Google +, YouTube a to všetko pod hlavičkou a značkou PreLovca.sk

Základné pravidlá a podmienky video portálu:

 • Prevádzkovateľ PreLovca.sk (ďalej iba „prevádzkovateľ“) si vyhradzuje právo aktualizovať tieto pravidlá a podmienky podľa potreby.
 • Prevádzkovateľ odporúča užívateľom oboznámiť sa vždy s aktualizovaným znením týchto pravidiel tak, aby ich svojím konaním neporušoval.
 • Používaním video portálu vyjadrujete súhlas s nižšie uvedenými pravidlami.
 • Používaním a prispievaním do video portálu dávate prevádzkovateľovi súhlas na zverejnenie, spravovanie a používanie Vašich príspevkov. Zverejnenie ani vymazanie príspevkov nie je vymožiteľné.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a aktivity na video portály vytváraných používateľmi. Video portál by mal byť miestom slušnej a inteligentnej zábavy, preto si prevádzkovateľ vyhradzujeme právo zasahovať do chodu a uverejnených videí v prípade potreby.

Na video portál je zakázané pridávať príspevky, ktoré:

 • obsahujú vulgarizmy, vyhrážky a osobné útoky voči iným diskutujúcim a tretím osobám;
 • podnecujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii, hanobenie skupín obyvateľstva;
 • podnecujú k rasovej, národnostnej, etnickej a náboženskej neznášanlivosti;
 • otvorene alebo skrytou formou propagujú politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
 • obsahujú príspevky s erotickým obsahom; 
 • otvorene alebo skrytou formou poskytujú reklamu (okrem prípadov ak sa jedná o platenú podporu predaja tovaru či služieb a po predchádzajúcej dohode s prevádzkovateľom);
 • obsahujú osobné údaje o iných osobách,
 • šíria ohováračské, obscénne alebo iné protizákonné materiály, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom;
 • akýmkoľvek iným spôsobom porušujú zákony Slovenskej republiky;
 • opakovane obsahujú rovnaký príspevok, obsahujú nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty;
 • vyzývajú k porušovaniu zákonov, sú poburujúce a v rozpore so zásadami morálky;
 • svojim obsahom môžu úmyselne, či neúmyselne spôsobiť akúkoľvek ujmu tretím osobám

 

Pravidlá správneho používania a spravovania video portálu:

 

 • Prezývka užívateľa nesmie obsahovať hanlivé výrazy, vulgarizmy a nesmie urážať ostatných diskutujúcich. Príspevky s takouto prezývkou budú zmazané.
 • Ak pridané vide nebude podľa prevádzkovateľa vhodné a bude porušovať niektoré z podmienok používania môže byť bez upozornenia zmazané.
 • Buďte ohľaduplný, nepoužívajte sarkazmy, ktoré si návštevníci môžu zle vyložiť. Vyvarujte sa urážania, provokovania alebo napádania iných osôb v komentároch, bez ohľadu na to, čo si o danej osobe myslíte.
 • Nezapájate sa do hádok. Ak priamo Vás, alebo niekoho iného niekto uráža, oznámte to prosím administrátorovi. Administrátor urobí adekvátne opatrenia proti danému jednotlivcovi.
 • Porušovanie pravidiel vyústi do napomenutia, pripadne zmazania komentárov pod príspevkov, ktoré sú v rozpore s týmito pravidlami. Opakované porušovanie pravidiel môže mať za následok zablokovanie možnosti prispievať na video portál.
 • Ak sa domnievate, že niektorý z uverejnených príspevkov porušuje pravidlá, prosím kontaktujete nás.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasahovať do obsahu jednotlivých príspevkov ako aj zmazať príspevky.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednotlivým užívateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na komentovaní, ak príspevky porušujú tieto pravidlá, alebo ak je na základe predchádzajúcich príspevkov podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá.
 • Prevádzkovateľ môže zmazať príspevky alebo zablokovať konto aj v prípade prispievateľov, ktorí priamo neporušujú pravidlá, ale ich pôsobenie je dlhodobo prekážkou slušnej a vecnej diskusie a obťažujú ostatných diskutujúcich.
 • Administrátor video portálu nie je povinný zmazať hodnotný príspevok alebo vide, ktorá žiadnym spôsobom neporušuje pravidlá video portálu.
 • Emailový kontakt na administrátora video portálu: info@prelovca.sk

Video.PreLovca.sk