Čas videa: 
04:40
Popis videa: 
Fantastické trofeje, jedinečné emócie. Video z Poľska o love na srnce konajúcom sa od mája do augusta. Nádherná zlatá trofej o hmotnosti 750 g.
Dislike
0
94