Čas videa: 
05:30
Popis videa: 
John na love kanca s hmotnosťou 180 kilogramov s podzvukovou muníciou potlačenou supresorom AAC Element II a Ruger 10/22 .22 LR v noci pomocou nočného videnia ATN X-Sight
Dislike
0
33